Cukup hanya 3 atau 4 orang dalam satu kumpulan..ini pesan Cikgu Ajwad pada pelajar

 

Bila ditanya pada pelajar sekarang..

"Anda suka belajar berkumpulan atau belajar secara individu?

 

Jawapan yang diterima, pasti pelbagai bukan.

Ada pelajar yang gemar belajar secara berkumpulan dan tidakkurang juga yang suka belajar secara individu.

Apa yang penting, ikut keselesaan dan cara pelajar itu sukakerana kedua-dua kaedah itu, tetap memfokuskan kepada kecemerlangandalam pelajaran.

廣告-請繼續往下閱讀

Bagi yang memilih untuk 'study group',posting Ajwad Ghali (Cikgu Ajwad)bolehdicontohi pelajar di luar sana.

Jom kita hadam sama-sama...

 

Belajar berkumpulan atau study group adalah antara cara yangterbaik untuk mengulang kaji.

Tapi bukan mudah nak membentuk kumpulan belajar yang baik.

Selalunya, belajarnya sekejap, masa bermain dan berhibur yanglebih.

Ini adalah 4 tip membentuk kumpulan belajar yang bermanfaat.

 

1) Keluar dari zon selesa anda

Untuk membentuk kumpulan belajar, adalah lebih baik dijalankanbersama-sama rakan yang kurang anda kenali,(senang kata bukan gengsangat). Ini dapat membantu anda membentuk perspektif yang baru danlebih fokus kerana anda tahu kumpulan ini adalah kumpulan belajar.Bukan tak boleh kumpulan belajar dengan geng sendiri, cumaselalunya lebih main dari belajar.

 

2) Kumpulan dalam bilangan yang kecil

Bilangan kumpulan dalam 3 orang pelajar adalah baik.

Empat orang pelajar adalah bilangan yang ideal dan 6 orangpelajar sudah dianggap maksimum.

Jika melebihi 6 orang pelajar dikhuatiri tidak cukup masa untukmengajukan dan berbincang persoalan.

Selain itu, digalakkan juga mempunyai seorang mentor atau tutoruntuk mengawal hala tuju kumpulan.

Pepatah "semakin ramai semakin meriah" tidak sesuai dalamkumpulan belajar.

Jika kumpulan belajar dalam bilangan yang ramai dikhuatiri「semakin ramai semakin hilang hala tuju」

 

3) Siapkan plan tindakan sebelum kelas

Setiap pelajar mempunyai panduan dari segi topik dan bab yangmereka akan pelajari sama ada diperoleh daripada guru mahupun daribuku.

Selain itu boleh juga merujuk kepada objektif bagi setiap babdalam setiap subjek.

Jadi rancangkan objektif perbincangan kumpulan sesuai denganpanduan tersebut.

Jika tidak pasti sama ada objektif yang anda rangka itu baikatau tidak, bolehlah rujuk dengan guru di sekolah.

廣告-請繼續往下閱讀

 

4) Pilih tempat yang baik dan masa yang sesuai

Sebaiknya pilihlah tempat yang senyap. Rumah rakan, ruang kelasatau bilik belajar yang kosong adalah sesuai.

Menjalankan kelas di kafeteria juga pilihan yang baik asalkankelas tidak dijalankan pada waktu makan. Waktu makan, ramaipengunjung di kafeteria mungkin mengganggu tumpuan belajar.

Antara petua memilih masa ialah tetapkan masa yang setiap ahlikumpulan boleh hadir dan setuju untuk hadir.

Bila dah setuju untuk 「join」 kenalah komited.

 

Sumber: Facebook Ajwad Ghali (CikguAjwad)

KelebihanStudy Group

Setiap orang pelajar atau individu mempunyai gaya tersendiriapabila belajar, lebih-lebih lagi apabila belajar di luar waktupembelajaran daripada dalam kelas. 

Walau apa pun, teknik belajar berkesan adalah penting dan perludirasionalkan kepada pelajar untuk menolong mereka mengatasimasalah pembelajaran supaya pembelajaran mereka menjadi lebihberkesan... Salah satu cara belajar yang berksan ialah belajarsecara berkumpulan atau disebut Study Group. 

Apabila kita mengajar atau memberitahu orang lain tentangsesuatu ilmu atau konsep dengan tidak secara langsung prosespeningkatan daya ingatan dan kemahiran berlaku kerana idea itukeluar secara berulangkali semasa perbincangan. Unsur-unsur initerdapat apabila kita belajar secara berkumpulan. 

Sebaik-baiknya bilangan ahli dalam satukumpulan untuk study group ialah 4 hingga 5 orang dan salah seorangdaripada mereka bertindak sebagai ketua. Ketua seharusnya mempunyaipersonaliti yang baik dan dipercayai rakan yang boleh mengendalikankumpulan dengan baik. Semua ahli hendaklah mematuhi arahanketua. 

廣告-請繼續往下閱讀

Sebolehnya pilih tarikh dan tempat dan tajuk yang dipersetujuibersama oleh ahli kumpulan. Apabila sesi perbincang berjalan , isikandungannya nya hendaklah dicatat oleh seorang pencatat yang jugadilantik dikalangan mereka. 

廣告-請繼續往下閱讀

Semasa perbincangan ahli kumpulan perlumenyediakan alatan dan sumber yang mencukupi sesuai dengan matapelajaran yang dipilih. Sebaik-baik nya semua ahli duduk secaraberhadapan dengan ahli kumpulan lain supaya interaksi antara ahlidapat didengar dan difahami dengan lebih jelas. Anda digalakkanjuga duduk dalam bentuk bulatan. 

廣告-請繼續往下閱讀

廣告-請繼續往下閱讀

Pemantauan daripada guru mata pelajaransangat penting untuk memastikan program berjalan dengan lebihberkesan dan mencapai objektif. Kehadiran guru semasa sesiperbincangan akan memberi keyakinan dan motivasi untuk lebihbersungguh-sungguh menghadapi pelajaran. 

廣告-請繼續往下閱讀

Hasil daripada sumbangsaran daripadaahli-ahli akan lebih banyak dapat mengumpul maklumat dan isi-isipenting tentang apa yang dibincangkan. 

廣告-請繼續往下閱讀

Pelajar-pelajar dapat menjimatkan masabelajar mereka kerana dalam satu sesi pembelajaran dalam bentukperbincangan akan menghasilkan banyak idea yang tercetus daripadarakan-rakan dalam kumpulan. 

廣告-請繼續往下閱讀

Pembelajaran secara berkumpulan juga akanlebih meningkatkan minat pelajar dan menjadikan suasanapembelajaran lebih efektif. Bertukar-tukar buku atau sebarangsumber boleh menjimatkan bahan pembelajaran dan menambah koleksiyang boleh dijadikan nota-nota penting. 

廣告-請繼續往下閱讀

Rasa malas belajar dapat dikurangkan keranasetiap individu seharusnya menyediakan point-point penting untukdiketengahkan di dalam sesi pembelaran nanti. Persediaan setiapindividu ini akan menjadikan mereka lebih teruja apabila berada didalam kumpulan. 

廣告-請繼續往下閱讀

Tolong menolong, berkerjasama dan salingmembantu dapat dipupuk antara rakan sebaya. Ini akan mengeratkanhubungan siratulrahim dan ukhuwwah dikalangan mereka. 

廣告-請繼續往下閱讀

Apabila menghadapi sesuatu subjek yangsukar sekurang-kurangnya dapat mengelakkan rasa bosan dan jemu.Jika masalah ini ditemui semasa belajar berseorangan kemungkinanmasalah kesukaran tersebut tidak diatasi, hasil daripadaperbincangan tersebut. 

廣告-請繼續往下閱讀

Study group juga boleh membantu pelajar dandengan secara tidak langsung dapat meningkatan kefahaman sesuatukonsep, memperkukuhkan daya ingatan terhadap kandungan isipelajaran. 

廣告-請繼續往下閱讀

Kesopanan dan batas susila perlu dijagadengan baik, lebih-lebih lagi jika terdapat ahli kumpulan yangberlainan jantina. Tapi jika dapat dielakkan, lebih baik hanya satujantina sahaja berada dalam kumpulan yang sama. 

廣告-請繼續往下閱讀

廣告-請繼續往下閱讀

Secara umumnya boleh dikatakan belajarkumpulan adalah lebih baik daripada belajar bersendirian dan banyakmanfaatnya apabila dilaksanakan dengan mengikut peraturannya,berdisiplin, bersungguh-sungguh dan penuh berhikmah dan tidakmembuang masa dengan